خدمات کلی

لیست مراکز طرف قرارداد شرکت همیار کارت هزاره سوم پاسارگاد

لیست مراکز طرف قرارداد شرکت همیار کارت هزاره سوم پاسارگاد

نام مرکز و تخصص آدرس شماره تماس درصد کسر هزینه خدمات رادیولوژی بیمارستان دکتر امامی شیراز خیابان اردیبهشت.بیمارستان دکتر امامی…
امتیازاتی که باعث تمایل پزشکان و مراکز خصوصی درمان به همکاری در این طرح می شود

امتیازاتی که باعث تمایل پزشکان و مراکز خصوصی درمان به همکاری در این طرح می شود

شرکت همیار کارت هزاره سوم پاسارگاد با تکیه بر توان مدیریتی مدیران،برنامه ریزی درازمدت، ایجاد زیرساختهای لازم و همت کارگزاران،…
دکمه بازگشت به بالا